MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS KÉPZÉS

 

Et aedificabuntur in te deserta saeculorum fundamenta generationis et generationis suscitabis et vocaberis aedificator sepium avertens semitas in quietem

Isa 58.12 (Vulgata)

 

 

A veszprémi Haiszler-kápolna helyreállítása
2003-2004-ben a műemléki technikusok munkája

 

TÁNCSICS MIHÁLY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1-3.

Telefon: 88/420-066 Fax: 88/420-004

A képzéssel kapcsolatos közvetlen felvilágosítás:

a 06-88/420-066/151-es melléken.

 

1998-ban alapított
MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS KÉPZÉS

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 582 02.
Képzési idő: 1 év.

 

Az iskolarendszerű ráépüléses képzés ingyenes!

Szakmai előképzettség:
Magasépítő technikus
54 582 03

Vizsgakövetelmények:
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről


A MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS FELADATAI:


-
részt venni a műemléki-kutatásban és felmérésben;
- diagnosztikai vizsgálatokban részt venni szakértők irányítása mellett és önállóan;
- irányítás mellett részt venni a falkutatásban/régészeti ásatásban, és annak dokumentálásában;
- műemlék-helyreállító folyamatokat végezni, irányítani és ellenőrizni;
- előkészíteni a műemlék-helyreállítás kivitelezési folyamatát, munkálatait;
- irányítani az életveszély-elhárító, alátámasztó-, szállító-, közlekedő-, tároló- és szerelőállványok építését;
- irányítani, felügyelni, ellenőrizni a műemlékek konzerválásának kiviteli munkálatait;
- előkészíteni a műemlék-konzerválás kivitelezési folyamatát, munkálatait;
- műemlék-fenntartói feladatokat végezni;
- irányítás mellett műemlékvédelmi és fenntartási tervdokumentációt készíteni;
- meglévő és tervezett épületekről, építményekről makettet készíteni;
- a dokumentációkkal összefüggő adminisztrációs feladatokat végezni.

És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

Ésa. 58.12 (Károli Gáspár, 1590.)

 


A veszprémi Vass Galéria épületegyüttesének helyreállítása 2000-2002-ben,
a műemlékfenntartó technikusok munkájaA képzés alapítói

A műemlékfenntartó technikus képzés 1998-ban indult útjára Veszprémben, a Táncsics Mihály Szakközépiskolában. A képzés alapítói:
dr. Borsi Lőrinc ny. igazgató,
Olaj Imréné okl. építőmérnök-tanár, műemlékvédelmi szakmérnök-tanár,

Kőszegi Lajos építészmérnök-tanár, műemlékvédelmi szakmérnök,

Tölgyesi Ákos okl. építőmérnök, okl.műszaki-tanár,
Vándor András  okl. építőmérnök, műemlék-védelmi szakmérnök.


 

Külföldi tanulmányutak

 

A műemlékfenntartó technikusi képzés során lehetőség nyílik külföldi tanulmányokra is, például a németországi Raesfeld-i Kézműves Akadémián, valamint angol, osztrák,német,  francia, görög és spanyol képzési központokban.
A tanulmányok elmélyítését segíti az iskolában alapított Veszprémi Építész Szakkollégium, amely kiváló szakembereket hív előadásokra, valamint a legmodernebb informatikai, multimédiás eszközöket biztosítja.

 

Kréta, Vamos Apokoronas
(Szent György monostor)

 

MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS MODULOK

Műemlékkutatás 11337-12
Műemlék-helyreállítás 11338-12
Műemlék-konzerválás és fenntartás 11339-12

Dokumentáció és makett
11340-12

 


JELENTKEZZ!

Ha számodra is fontos az építészeti örökség megbecsülése és fenntartása.

 Érdeklődni lehet a 06-88/420-066-os telefonszámon.  

Jelentkezés határidő augusztus 15.!


Jelentkezési lap:
Jelentkezési lap a műemlékfenntartó technikus képzésre

A képzéssel kapcsolatos közvetlen felvilágosítás:
a 06-88/420-066/151-es melléken.

 

 

A MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS
képzés célja

 

 A műemlékfenntartó technikus képzés célja, olyan középfokú irányító szakemberek felkészítése, akik elsajátítják a történelmi településközpontok konzerválásához, felújításához szükséges ismereteket, hogy közreműködjenek történeti, régészeti kutatásokban, feltárásokban és e vizsgálatokra támaszkodó felújítási dokumentáció összeállításában, a kivitelezés megvalósításában.

 

 

MAMÉG
Magyar Műemlék- és Épületgondozó Hálózat

 

A Hálózat (amelyet a végzett műemlékfenntartó technikusok hoztak/hoznak létre) a műemlékek és az egyéb épületek fenntartásának Magyarországon teljesen új - Hollandiában már évtizedek óta működő (Stichting Monumentenwacht) - formáját kívánja bevezetni, amelynek célja az épületek szakszerű, szemrevételezéses épület-diagnosztikán alapuló felmérése, a tervszerű megelőzés (állagmegóvás) módozatainak kimunkálása, ezen keresztül az épületek fenntartásának, felújításának költség-csökkentése.

  

Veszprém, Szent Anna kápolna

 

 

 

 

Hasznos oldalak:

 
Belügyminisztérium

 

Az örökségvédelem intézményei

Lechner Lajos Tudásközpont

Nemzeti Örökségvédelmi Központ

Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ


e-epites.hu

Az épített örökségre vonatkozó jogszabályok

 

 

 

A műemlékvédelem irodalmából:

 

 

A kulturális örökség. Szerk.: Sonkoly Gábor-Erdősi Péter. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2004., 549 p.

A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. Szerk.: Bardoly István-Haris Andrea (Művészettörténet- Műemlékvédelem IX), Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1996

A Műemlékvédelem első ötven évfolyamának repertóriuma (1957-2006) Összeállította: Bardoly István. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2007., 225 p.

A műemlékvédelem Magyarországon. Szerk.: Császár László. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1983., 333 p.

A műemlékvédelem táguló körei. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, 2000. április 17. - július 16. [katalógus] A kiáll. rend. és a katalógust szerk. Lővei Pál. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2000.

Ágostházi László: Műemlékvédelem, Műszaki K., Bp., 2005., 88 p.

Alois Riegl: Művészettörténeti tanulmányok: A modern műemlékkultusz, Balassi K. Bp. 1998

Az építészet nagy pillanatai. A városépítészet hat évezrede. Fordította: Boross Anna. Budapes, Helikon, 1999., 187 p.

Barabás Jenő-Gilyén Nándor: Magyar népi építészet. Budapest, Mezőgazdasági K., 2004., 191 p.

Botlik József: Műemléki inventarizáció Magyarországon és a Dehio kézikönyv. Valóság, 51. évf. 2008. 7. sz., pp. 106-114.

Dehio, Georg Gottfried: A műemlékek védelme és gondozása a tizenkilencedik században. In: Magyar Műemlékvédelem, 10. 1996. 193-200.

Dercsényi Dezső: Mai magyar műemlékvédelem, Gyorsuló idő sor. Magvető, Budapest, 1980. 250 p

Entz Géza: Rómer Flóris emlékezete. In: Műemlékvédelem 32, 1988, pp. 205-208.

Fekete Ilona: Műemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények. In: Világosság 2005/6. 101-116.

Ferkai András: A műemlékvédelem táguló körei. In: Műemléklap, 4, 2000, 5/6. 4-5.,

Gerő László: Építészeti műemlékek feltárása, helyreállítása és védelme. Bp., Műszaki K., 1958., 426 p.

Gerő László: Magyar Műemléki ABC. Budapest, Műszaki Kiadó, 1984. 228 p.

Gerő László: Műemlékről mindenkinek. Budapest, Műszaki Kiadó, 1987., 333 p.

Horler Miklós: A műemlékvédelmi gondolat fejlődése Európában. Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet jegyzete, 1984. 69. oldal

Horler Miklós: A műemlékvédelmi szemlélet alakulása a Velencei Cartától napjainkig. In: Művelődés, 49, 1996, 7/8. pp. 38-40.

Horler Miklós: Az utóbbi 25 év műemléki elvei. In: Építés-Építészettudomány, 22, 1991, 3/4. 261-267.

Horler Miklós: Henszlmann Imre műemlékvédelmi elvei. In: Ars Hungarica 18, 1990, 113-121.

VESZPRÉMBEN VÉGZETT
MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUSOK

 

2017-ben végzettek

Osztályfőnök: Tölgyesi Ákos

Baranyi Dávid, Béres Sándor, Farkas Ákos, Horváth Gergő,
Horváth Gergő Márk, Molnár Attila, Valtner Róbert, Völgyvári Ferenc

 

2015-ben végzettek

Osztályfőnök: Kőszegi Lajos

Antal Loretta, Battyányi Richárd, Barna István, Burián Péter, Fodor Flóra, Hegedüs Adrienn, Horváth Dániel, Horváth Ferenc, Horváth József, Mészáros Milán, Nemes Norbert, Miklya Péter, Péczer Máté, Pisch Beatrix, Soha Máté, Szabó Dávid, Turzai Henrietta

 

2014-ben végzettek

Osztályfőnök: Tölgyesi Ákos

Bánki András, Bardon Dóra, Loch Nikolett, Marton Tibor, Mezőfi Krisztián, Mohl Dániel, Pammer Péter, Pasnyevszkij Pál, Pintér Károly, Schvéger Norbert, Szabó Attila, Winkelman Nikolett

 

2010-ben végzettek

Osztályfőnök: Kőszegi Lajos

Berzlánovich Tamás, Boros Bálint, Bódis György, Fajkusz Melinda, Gacs István, Glück József, Helt Enikő, Janyik Szandra, Kapornaki Gábor, Kiss Hajnalka, Mészáros Melinda, Orbán Dániel, Szabó Renáta, Szücs Gábor, Vaczkó Balázs, Vida Andrea

 

2009-ben végzettek

Osztályfőnök: Tölgyesi Ákos

Bálint Richárd, Baráth Richárd, Bódis Péter, Borbély Roland, Csaplár Renáta, Hoffer Dávid, Kapcsándi Judit, Kucsera Dávid, Madács Attila, Németh Péter, Nyári Sándor, Pityinger Dóra, Rajkó Brigitta, Varga István

 

2008-ban végzettek

Osztályfőnök: Varga Gyuláné

Berek Bálint, Cseh Gábor, Földvári Zsuzsanna, Galambos Szilveszter, Ispán Edit, Kiss Dávid, Kléri Tibor Ádám, Miskolczi Ferenc, Rusznyák László, Takó Balázs Tamás, Tőzsér Gábor

 

2007-ben végzettek

Osztályfőnök: Vándor András és Kőszegi Lajos

Balás Éva, Balta Norbert, Erdélyi Melinda, Kneisz Gábor, Krápicz Alexandra, Libis Péter, Maros Áron, Milovánovics Milán, Molnár Gábor, Salamon Tímea, Ságvári Roland, Sinkovits Milán, Steinbach Balázs, Tenk Zoltán

 

2006-ban végzettek

Osztályfőnök: Tölgyesi Ákos

Borisz Petra, Fülöp Ádám, György Sebastian, Keller Zoltán, Krautheim Zoltán, Székely Zsuzsanna, Tóth Gabriella,
Varga Tamás

 

2005-ben végzettek

Osztályfőnök: Varga Gyuláné

Almási Márió, Antal Szabolcs, Boda Zsolt, Ferenczi András, Gyenes Ferenc, Horváth Kristóf, Kardos Ádám, Kónya Balázs, Lenner Renáta, Németh Szabolcs, Nyéki Andrea, Pongrácz Viktória, Rakk Szabina, Rácz Gyula, Stéger Zoltán, Déri László, Szendrei Károly, Verebélyi Krisztina, Weller Titanilla

 

2004-ben végzettek

Osztályfőnök:Vándor András

Bacsa Róbert, Bakó Gábor, Chikán Zoltán, Enyedi Viktória, Gáspár Viktória, Geist András, Kelemen Attila, Markovics László, Simon Bernadett, Sőre Zoltán, Székely László

 

2003-ban végzettek

Osztályfőnök: Tölgyesi Ákos

Fartel Anita, Fehér Alíz, Gál Zoltán, Gumbér Dezső, Jaros Balázs, Mészáros Jenő, Molnár András, Skerlecz Ferenc, Somlai Dániel, Szabó Péter

 

2002-ben végzettek

Osztályfőnök: Kőszegi Lajos és Olaj Imréné  

Antmann András, Balázsi Adrienn, Csizmazia Péter, Gyimesi Zsolt, Kiss Éva, Nagy Katalin, Pavlényi Réka, Sánta Ákos, Simon Gergely, Szabó Péter, Szakál László, Szűcs Péter, Tóth Levente, Varga Balázs

 

2001-ben végzettek

 
Osztályfőnök: Vándor András

 Albert Enikő, Bardon Róbert, Berger Enikő, Boncz Katalin, Dombi Ildikó, Gerlei Márta, Gubik Péter András, Gyenesei Krisztina, Hargitai Győző, Heiter Róbert, Horváth Kolos, Kardos Anikó, Madarász János, Nagy Gábor, Németh Tibor, Pad Balázs, Papp Erika, Solymosi Vilmos, Sólyomvári Noémi, Tőrös Rozália Mária

 

  

(Osztályfotót küldjenek: koszegis@gmail.com)

 

 

 

 

A műemlékvédelem tankönyvei:

 

Bajza József: Szemrevételezéses diagnosztika. Budapest, Terc, 2003, 199 l.

Déry Attila: Történeti anyagtan. Budapest, Terc, 2000, 215 l.

Déry Attila: Történeti szerkezettan. Budapest, Terc, 2002, 302 l.

Hajnóczi Gyula: Műemlékfelmérés. Budapest, BME Közleményei, 1956, 74 l.

Káldi Gyula-Várallyay Réka: Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Teleki László Alapítvány, 2004, 95 l.

Kőszegi Lajos: Műemlékkutatás. Budapest, NSZFI, 2009, CD-ROM

Kőszegi Lajos: A műemlékvédelem alapjai. Budapest, Porta Speciosa, 2010, 174 l.

Zádor Anna: Építészeti szakszótár. Budapest, Corvina, 1984, 125 l.

Örökségvédelmi dokumentumok az e-eptites.hu web-oldalon

 


A műemlékvédelem irodalmából:


Karták könyve. Szerk.: Román András, Budapest: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, 2002

Kovács Valéria: A magyarországi régészeti mozgalmak kezdete. In: Honismeret, 25, 1997, 4. pp. 33-39.

Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk.: György Péter - Kiss Barbara - Monok István. Budapest, OSZK - Akadémiai K., 2005., 240 p.

Magyar Építész Kamara: http://www.mek.hu/

Magyar Műemlékvédelem kötetei I-XV., Országos Műemléki Felügyelőség (és jogutódjai) évkönyvei (Akadémiai ill. ÉTK kiadások)

Magyar régészet az ezredfordulón. Szerk.: Visy Zsolt-Nagy Mihály-Bartosiewicz László. Budapest, NKÖM, 2003. 486 p.

Magyar Világörökség honlap: http://www.vilagorokseg.hu/portal/

Mezős Tamás: Elmélet és gyakorlat a magyar műemlékvédelemben (1949-1999). In: Építés- Építészettudomány 30, 2002, pp. 173-203.

Műemlékvédelem c. folyóirat, Kiadó: Országos Műemléki Felügyelőség, ill. Országos Műemléki Hivatal, ill. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 1957-től folyamatosan. A Műemlékvédelem c. lap, tematikus kereséshez lásd: A Műemlékvédelem első ötven évfolyamának repertóriuma (1957-2006), szerk. Bardoly István, KÖH, Bp. 2007.

Műemlékvédelem törvényi keretek között. Történetek az intézményes műemlékvédelem 120 évéből. Szerk.: Tamási Judit és Bardoly István. Bp., NKÖM-Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2001., 198 p.

Nagy Gergely: Magyar örökség: Világörökségek Magyarországon. [Budapest], Kossuth Kiadó, 2003., 94 p.

Pusztuló műemlékeink nyomában. Szerk.: Ézsiás Anikó és Szakály István. Budapest, RTV-Minerva, 1983., 99 p.

Ráday Mihály: Új városvédőbeszédek. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001., 944 p.

Rapaics Raymund: Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda., [é.n.] 303 p. - http://mek.niif.hu/06300/06313/06313.pdf - 2009. május

Riegl, Alois: A modern műemlékkultusz lényege és kialakulása, In: Horler Miklós: Művészettörténeti tanulmányok, Budapest, 1999, 7-47.

Román András: A történeti városok kartájának története és tanítása. In: Entz Géza 80. születésnapjára. Budapest, 1993

Rózsa György: Kulturális örökség és információs társadalom. Budapest, Argumentum Kiadó, 1995., 82 p.

Szinnyai Katalin - Kocsis Ferenc - Zádor Mihály: Fejlődéstörténeti érdekességek az építési múltból. Hogyan építettek elődeink? Budapest, Építésügyi Tájékoztató Központ, 1992., 228 p.

Történeti kertek. Kertművészet és műemlékvédelem. Szerk.: Galavics Géza. Budapest, MTA Művtört. Kutint., 2000., 276 p.

Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához. Szerkesztette: Káldi Gyula és Várallyay Réka. Bp., Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Teleki László Alapítvány, 2004.

Vámossy Ferenc- F. Vámossy Erzsébet: Az építészeti kultúra Magyarországon.

Világörökség honlap. http://whc.unesco.org/